Geodetické práce pro katastr nemovitostí:

  • geometrický plán pro rozdělení pozemku
  • geometrický plán pro vyznačení novostavby (přístavby,garáže…)
  • geometrický plán porozestavěné budovy (pro hypoteční úvěr)
  • geometrický plán pro vyznačení věcného břemene
  • vytyčení hranic pozemků


Geodetické práce ve výstavbě:

  • zaměření podkladu pro projekt (digitální zpracování)
  • vytyčení všech druhů staveb
  • dokumentace skutečného provedení staveb
  • zaměření a výpočet kubatur

Další práce:

  • vyhotovení ověřených kopií námi zhotovených geometrických plánů

Výsledky zeměměřických činností ověřujeme podle § 13 odst.1 písm. a)b)c) zákona č.200/1994 Sb.